Khách hàng
Đối tác khách hàng của công ty DVS

Với 3 năm nghiên cứu hiện hay DVS có 3.000 khách hàng thường xuyên dùng dịch vụ của DVS và tăng trưởng mức 180% / năm
Sau đây là 1 số khách hàng tiêu biểu của DVS
1)  Socbay ( socbay.com)
2) VTC Vsearch ( www.vsearch.vn)
3)  Loveme.vn ( www.loveme.vn  )
4)  Thế Giới Blackberry ( www.thegioiblackberry.vn)
5)  Tuấn trang mobile ( www.tuantrangmobile.net)
6) Hoa số vip ( www.hoasovip.vn)
7) Mỹ phẩm Lro’Cre (https://myphamlrocre.shop)
.
3018) Newsplus ( ibest88.com)
Rất rất nhều công ty cửa hàng đã thành công tại dvs còn bạn tại sao không thử