Bảng giá các gói dịch vụ quảng cáo online của dịch vụ số – Công ty DVS

Gói Dịch Vụ Mô tả Hiệu quả Đơn giá / tháng (USD) (chưa bao gồm VAT 10%) Ghi Chú
DVS 1
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 1 từ khóa 
-Rank alexa : 500.000
-Quảng Bá : 10 Website
-Email Marketing : 1000 mail
10 đến 30 day 100 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 2
-Người truy câp : 200.000 người
-Seo google : 2 từ khóa 
-Rank alexa : 200.000
-Quảng Bá : 20 Website
-Email Marketing : 2300 mail
10 đến 30 day 200 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 3
-Người truy câp : 320.000 người
-Seo google : 3 từ khóa 
-Rank alexa : 100.000
-Quảng Bá : 35 Website
-Email Marketing : 4000 mail
10 đến 30 day 300 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 4
-Người truy câp : 450.000 người
-Seo google : 4 từ khóa 
-Rank alexa : 80.000
-Quảng Bá : 50 Website
-Email Marketing : 5500 mail
10 đến 30 day 400 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 5
-Người truy câp : 580.000 người
-Seo google : 5 từ khóa 
-Rank alexa : 50.000
-Quảng Bá : 70 Website
-Email Marketing : 7000 mail
30 đến 60 day 500 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 6
-Người truy câp : 720.000 người
-Seo google : 6 từ khóa 
-Rank alexa : 35.000
-Quảng Bá : 85 Website
-Email Marketing : 8500 mail
30 đến 60 day 600 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 7
-Người truy câp : 850.000 người
-Seo google : 7 từ khóa 
-Rank alexa : 28.000
-Quảng Bá : 100 Website
-Email Marketing : 10000 mail
30 đến 60 day 700 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 8
-Người truy câp : 1000.000 người
-Seo google : 8 từ khóa 
-Rank alexa : 25.000
-Quảng Bá : 120 Website
-Email Marketing : 12000 mail
30 đến 60 day 800 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 9
-Người truy câp : 1200.000 người
-Seo google : 9 từ khóa 
-Rank alexa : 20.000
-Quảng Bá :  140 Website
-Email Marketing : 14000 mail
30 đến 60 day 900 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 10
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 10 từ khóa 
-Rank alexa : 18.000
-Quảng Bá : 10 Website
-Email Marketing : 16000 mail
30 đến 60 day 1000 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 11
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 11 từ khóa 
-Rank alexa : 17.000
-Quảng Bá : 160 Website
-Email Marketing : 18000 mail
30 đến 60 day 1100 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 12
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 12 từ khóa 
-Rank alexa : 16.000
-Quảng Bá : 180 Website
-Email Marketing : 20000 mail
30 đến 60 day 1200 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 13
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 13 từ khóa 
-Rank alexa : 15.000
-Quảng Bá : 200 Website
-Email Marketing : 22000 mail
30 đến 60 day 1300 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 14
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 14 từ khóa 
-Rank alexa : 14.000
-Quảng Bá : 220 Website
-Email Marketing : 24000 mail
30 đến 60 day 1400 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
DVS 15
-Người truy câp : 90.000 người
-Seo google : 15 từ khóa 
-Rank alexa : 12.000
-Quảng Bá : 240 Website
-Email Marketing : 26000 mail
30 đến 60 day 1500 USD Có thể đổi 1 số hạng mục không cần thiết sang hạng mục quảng cáo khác
Lưu ý : Tỉ giá usd tình theo ngày và theo dollar của thị trường tự do . Mọi chi tiết yêu cầu thêm nâng cấp các gọi dịch vụ hay tư vấn gói dịch vụ hãy call : BT : 0978.686.96(Bốn) (Năng)
 
– Ngoài dịch vụ cung cấp các gói dịch vụ như trên chúng tôi cung cấp cả các gói riêng như rank alexa , visit riêng quý khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ với tư vấn dịch vụ.
 
chúng tôi sẽ tư vấn 1 cách hợp lý và hiệu quả nhất giúp bạn đạt hiểu quả cao nhất xin chân thành cảm ơn