DVS DIGITAL - Điện thoại giá rẻ - Máy tính bảng giá rẻ

 


Bí ẩn 52 lá bài Tây

Bí ẩn 52 lá bài Tây :

- JOKER hay còn gọi là FANG-TEO là chú hề chuyên làm trò vui cho mọi người. Ám chỉ chơi bài như trò tiêu khiển, giải trí vui vẻ. Có 2 quân 2 màu khác nhau tượng trưng cho Sống và Chết.

- Bộ bài có 2 màu đỏ đen tượng trưng cho ngày và đêm.

- Bộ bài có 4 nước Cơ Rô Tép Bích tượng trưng cho 4 mùa.

- 12 quân bài của một chất tượng trưng cho 12 tháng trong năm.

- 52 lá bài tượng trưng cho 52 tuần của năm. Và cộng giá trị của tất cả lá bài lại cùng Joker thì bằng 365, tức số ngày trong năm.
Photo: Bí ẩn 52 lá bài Tây :

- JOKER hay còn gọi là FANG-TEO là chú hề chuyên làm trò vui cho mọi người. Ám chỉ chơi bài như trò tiêu khiển, giải trí vui vẻ. Có 2 quân 2 màu khác nhau tượng trưng cho Sống và Chết.

- Bộ bài có 2 màu đỏ đen tượng trưng cho ngày và đêm.

- Bộ bài có 4 nước Cơ Rô Tép Bích tượng trưng cho 4 mùa.

- 12 quân bài của một chất tượng trưng cho 12 tháng trong năm.

- 52 lá bài tượng trưng cho 52 tuần của năm. Và cộng giá trị của tất cả lá bài lại cùng Joker thì bằng 365, tức số ngày trong năm.

Gửi phản hồi