Khách Hàng

Với 3 năm nghiên cứu hiện hay DVS có 3.000 khách hàng thường xuyên dùng dịch vụ của DVS và tăng trưởng mức 180% / năm

Sau đây là 1 số khách hàng tiêu biểu của DVS

1)  Socbay ( socbay.com)

2) VTC Vsearch ( www.vsearch.vn)

3)  Loveme.vn ( www.loveme.vn  )

4)  Thế Giới Blackberry ( www.thegioiblackberry.vn)

5)  Tuấn trang mobile ( www.tuantrangmobile.net)

6) Hoa số vip ( www.hoasovip.vn)

7) Mỹ phẩm Lro’Cre (https://myphamlrocre.shop)

.

3018) Newsplus ( ibest88.com)

Rất rất nhều công ty cửa hàng đã thành công tại dvs còn bạn tại sao không thử